اعطای ضمانت‌نامه برای تسهیلات تعاونی‌ها؛ توجه جدی‌تری به تعاونی بانوان در فارس شده است

اعطای-ضمانت-نامه-برای-تسهیلات-تعاونی-ها-توجه-جدی-تری-به-تعاونی-بانوان-در-فارس-شده-است

دبیر اتاق تعاون فارس با اشاره به اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون به تعاونیهای بانوان توجه جدیتری شده است گفت: در شش ماه اخیر ۷۳ شرکت تعاونی بانوان موفق به دریافت ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی شدند.

مجتبی محلاتی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با اشاره به فعالیت تعاونیها در استان فارس و چالشهای پیشروی آنها اظهار داشت: برای حل مشکلات دریافت وام بانکی در راستای ایجاد کسب و کارها از سوی فارغالتحصیلان صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون راهاندازی شده که برای آن دسته از شرکت تعاونیهایی است که تمایل به دریافت تسهیلات از بانکها دارند اما اسناد و وثایق مورد نیاز بانکها را در اختیار ندارند.

وی گفت: صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون بر اساس وضعیت شرکتهای تعاونی و نحوه فعالیتهای صحیح آنها تا 70 درصد مبلغ تسهیلات این شرکتها را تا سقف یک میلیارد و 200 میلیون تومان ضمانت میکند.

دبیر اتاق تعاون استان فارس با اشاره به اینکه در استان فارس سه شعبه صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون فعال است، ادامه داد: شرکتهای تعاونی میتوانند برای اطلاعات بیشتر از نحوه استفاده از خدمات صندوق مذکور، به اتاق تعاون استان و یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس مراجعه کنند.

محلاتی با اشاره به اینکه سهم بانوان از شرکتهای تعاونی تشکیل شده در استان سهم خوبی است و فارس در این زمینه در کشور مقام نخست را به خود اختصاص داده است اظهار داشت: در استان فارس 638 تعاونی بانوان به ثبت رسیده که فعال هستند و جمع اعضای این تعاونیها 6844 نفر رسیده است.

دبیر اتاق تعاون استان فارس با بیان اینکه در بین اعضای این شرکت تعاونیها 8 تعاونگر معلول و 81 تعاونگر ایثارگر نیز وجود دارد، گفت: سرمایه ثبتی این شرکتها بالغ بر 118 میلیارد ریال است.

وی افزود: تعاونیهای بانوان سرپرست خانوار در استان فارس  یا کشور به صورت رسمی  شکل نگرفته است اما قطعا در اغلب این تعاونیها، عضو فعال، عضو هیئت مدیره و حتی مدیرعامل وجود دارد.

محلاتی با بیان اینکه  طبقهبندی به نام تسهیلات اعطایی برای این بانوان سرپرست خانوار نداریم اظهار داشت: بخشی از تسهیلات دیگر به زنان سرپرست خانوار اعطا میشود.

دبیر اتاق تعاون فارس با اشاره به اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون به تعاونیهای بانوان توجه جدیتری شده است، اضافه کرد: در شش ماه اخیر 73 شرکت تعاونی بانوان موفق به دریافت 65 میلیارد تومان تسهیلات بانکی شدند.

وی اضافه کرد: همچنین در تفاهم نامهای که با کمیسیون بانوان استانداری فارس منعقد شده 32 شرکت تعاونی بانوان برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت تا سقف 50 میلیون تومان به بانکها معرفی شدند و در حال اخذ تسهیلات هستند.

محلاتی با یادآوری اینکه شرکتهای تعاونی بانوان به دلیل نوع فعالیتشان که به طور عمده در زمینه پوشاک، صنایع دستی و یا کشاورزی است طبعا سرمایه در گردش کمتری را نیاز دارند، گفت: این تعاونیها موفق شدهاند حتی با تسهیلاتی به مراتب کمتر از 50 میلیون تومان، طرحهای خوبی را به ثمر برسانند به طور مثال تعاونی بانوان در رستم که در زمینه کشاورزی فعال است توانسته دو باب مغازه بزرگ را با محصولاتش اداره کند و در آینده نیز صادرات نیز انجام میدهد.

دبیر اتاق تعاون فارس با اشاره به اینکه کمکهای بلاعوض خوبی به شرکتهای تعاونی بانوان صورت گرفته است، افزود: یک میلیارد ریال کمک بلاعوض به 5 تعاونی فعال بانوان و 800 میلیون ریال کمک دیگر به 5 شرکت تعاونی نیز پرداخت شد.

محلاتی خاطرنشان کرد: بالاترین رقم تسهیلات دریافتی شرکتهای تعاونی بانوان، 4 میلیارد و 950 میلیون ریال بوده که مربوط به تعاونی تولید تجهیزات بهداشتی است که در زمینه تولید البسه بیمارستانی دستکش و دیگر تجهیزات درمانی فعالیت داشته پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: این ارقام مربوط به تسهیلاتی است که مستقیماً به نام شرکتهای تعاونی بانوان پرداخت شده در حالی که این شرکتهای تعاونی قادرند از فرصت دریافت تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی به صورت انفرادی و یا پشتیبان و همچنین تسهیلات مشاغل روستایی بهرهمند شود.

دبیر اتاق تعاون استان فارس گفت: تسهیلات مذکور جزو تسهیلات شرکتهای تعاونی بانوان نیست و فرصتهای خوبی برای تمامی فعالان اقتصادی از جمله بانوان تعاونگر جهت بهرهمندی از این دسته از تسهیلات وجود دارد.

محلاتی از اعطای ضمانت نامه برای تسهیلات تعاونی خبر داد و گفت: در سال 98 حدود 500 میلیارد ریال و در سال جاری تاکنون به 20 میلیارد ریال برای دریافت این ضمانت نامه به صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون معرفی شده است.

وی در پایان تاکید کرد: به طور کلی در استان فارس روحیه تعاون نسبت به سایر استانهای کشور بیشتر وجود دارد و فرهنگ تعاون در استان فارس به مراتب از سایر استانها بالاتر است.