تعاونی‌ها محور توسعه همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم

تعاونی-ها-محور-توسعه-همکاری-های-اقتصادی-در-دوران-تحریم

رئیس سازمان توسعه تجارت در مراسم گرامیداشت روز جهانی تعاون در اتاق تعاون، گفت: اگرچه در شرایط تحریمی قرار داریم اما یکی از کشورهای فعال در بخش تعاون هستیم از این رو انتظار گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دوست را داریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران،  حمید زادبوم امروز در مراسم روز جهانی تعاون اظهار داشت: هرچند فعالیت سودمحور، قانون کسبوکارهای دنیاست اما در فعالیتهای تعاونی، همکاری مقدم بر سود است. موضوعی که در این روزهای کرونایی اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این شیوه فعالیت با آموزههای دینی و اخلاقی هم سازگاری دارد، از این رو جمهوری اسلامی ایران تاکید زیادی بر توسعه این مدل فعالیتها دارد.

وی ادامه داد: در عرصه جهانی با مشکلات زیادی مواجه هستیم که فقط با افزایش همکاریهای بینالمللی قابل حل است؛ به عنوان مثال برای مقابله با گرم شدن کره زمین، بیش از آنکه نیاز به بودجه باشد، محتاج همکاری است.

زادبوم گفت: به نظر میرسد بشر برای حل مشکلات نیاز دارد اولویت خود را تعاونی و همکاری بداند نه کسب سود. باید از ظرفیت تعاونیها استفاده بهینه کرد.

وی با بیان اینکه تعاونیها در کل جهان هستند و برای ۱۰ درصد جمعیت شاغل، فرصت ایجاد کردهاند، اظهار داشت: سرمایه در گردش تعاونیها در دنیا بیش از ۲ هزار میلیارد دلار است که برای دستیابی به اهداف مدنظر باید از ظرفیت این نهادها استفاده کرد.

معاون وزیر صمت گفت: با توجه به شعار امسال روز جهانی تعاونی، باید گفت که تعاونیها میتوانند موتور محرک برای حل مشکلات اقلیمی باشند و توسعه سیاستهای خاصی را در دستور کار قرار دهند. با تعاونیها میتوان اقتصاد را با سمت کمترین کربن برد؛ در واقع تعاونیها برای مقابله با کربن و پایدارسازی محیطزیست و … نقش بسزایی دارند.

وی تاکید کرد: تعاونیها کارآفرین هستند و باید با سایر اشکال کسبوکارها رقابت کنند. تعاونیها بسیار منعطف هستند و میتوانند از طریق آموزش، مشارکت اعضا در اقتصاد و رفع نیازهای جامعه نقشآفرینی کنند.

زادبوم تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریمی قرار دارد اما با این حال یکی از کشورهای فعال در حوزه تعاونی است؛ در این شرایط انتظار داریم در یک مشارکت جهانی، همکاریهای اقتصادی بین ایران و کشورهای دوست گسترش یابد.