رقابت 428 اتحادیه و شرکت تعاونی فارس برای انتخاب برترین ها

رقابت-428-اتحادیه-و-شرکت-تعاونی-فارس-برای-انتخاب-برترین-ها

دبیر اتاق تعاون فارس با اشاره به برگزاری جشنواره تعاونگران برتر فارس گفت: در این جشنواره 428 شرکت و اتحادیه تعاونی به رقابت پرداختند که در نهایت 23 اتحادیه و شرکت تعاونی برتر انتخاب و امروز تجلیل می شوند.
 مجتبی محلاتی با اشاره به اینکه برگزاری چنین جشنواره هایی باعث ایجاد انگیزه در تعاون گران و شور و نشاط در این جامعه بزرگ می شود افزود: خوشبختانه استان فارس نسبت به سایر استانها از لحاظ رویه تعاون گری و مشارکت مردم در وضعیت بسیار مناسب قرار دارد کما آنکه استان فارس از سال ۹۳ تا کنون  رتبه برتر در حوزه تشکیل تعاونی ها را به خود اختصاص می دهد که این امر حاکی از فرهنگ بسیار خوب مردم استان فارس در انجام فعالیت های اقتصادی با مشارکت یکدیگر است.
برگزاری چنین جشنواره هایی باعث سوق دادن نگاه مردم به سمت تعاونی ها شده و یادآور جایگاه این بخش در اقتصاد خواهد بود.
محلاتی بیان داشت: همچنین هفته تعاون فرصت بسیار خوبی است تا چالش های پیش روی این حوزه احصاء و برای آن با هم اندیشی اعضای این جامعه بزرگ، چاره اندیشی شود ضمن آنکه فرصت بسیار مغتنمی است تا صدای بخش تعاون به گوش مسولان برسد.
دبیر اتاق تعاون فارس تاکید کرد: بخش تعاون یکی از بهترین بسترهای ممکن برای جذب سرمایه های خرد مردمی به منظور ایجاد اشتغال پایدار منطقه ای با منابع مردمی است که البته استفاده از این ظرفیت در گرو ایجاد فرصت برابر بخش تعاون با بخش خصوصی برای استفاده از امکانات و منابع مالی و حمایتهای معنوی مسولان کشور است..