عضویت اتاق تعاون در ستاد تنظیم بازاریکی از اقدامات جدی دولت برای پایان دادن به نابسامانی ها در توزیع برخی کالاهای اساسی

عضویت-اتاق-تعاون-در-ستاد-تنظیم-بازاریکی-از-اقدامات-جدی-دولت-برای-پایان-دادن-به-نابسامانی-ها-در-توزیع-برخی-کالاهای-اساسی


شرکتهای تعاونی مصرف، بهترین زنجیره توزیع برای تنظیم بازار
دبیر اتاق تعاون استان فارس، شرکتهای تعاونی را بهترین زنجیره برای تنظیم بازار دانست و گفت: تعدد و تخصص شرکتهای تعاونی مصرف، باعث شده این شرکتها  بهترین و قابل اتکاترین زنجیره توزیع در حوزه مصرف کنندگان خُرد محسوب شوند.
مجتبی محلاتی با اشاره به عضویت اتاق های تعاون در ستاد تنظیم بازار این کار را یکی از اقدامات جدی دولت  برای تنظیم بازار و پایان دادن به نابسامانی ها در توزیع برخی کالاها بیان داشت
وی افزود: هیچ حوزه ای همچون شرکتهای تعاونی مصرف را در کشور نمیتوان پیدا کرد که بدون تحمیل هزینه به دولت بتواند کالاهای مورد نیاز و مصرفی مردم را به آسانترین شکل و مناسب ترین قیمت، توزیع نماید.
وی گسترده گی حوزه فعالیت شرکتهای تعاونی را مورد اشاره قرار داد و افزود: توزیع، تنها بخشی از فعالیت شرکتهای تعاونی هستند این در حالی است که اگر عرصه برای فعالیت شرکتهای مردم نهاد، یعنی شرکتهای تعاونی، باز شود این شرکتها می توانند در حوزه تامین کالاهای واسطه ای مختلف و حتی مواد اولیه کارخانجات ورود کنند.
دبیراتاق تعاون فارس به ماموریت توزیع مویرگی کالا توسط شرکتهای تعاونی اشاره کرد و گفت: تعاونیها هماکنون بهخوبی این وظیفه را انجام میدهند بهطوریکه به حلقه رابطی میان عرضهکننده و مصرفکنندگان تبدیل شده اند
وی خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده اگر یک نهاد دولتی و حاکمیتی در امر توزیع کالا ورود کند هیچگاه نمیتواند نظارت کاملی را بر اجرای طرح داشته باشد اما تعاونیها میتوانند از بازوهای نظارتی خود که همان، هیات مدیره، بازرسین و  اعضای شرکت تعاونی هستنددر این فرآیند استفاده کرده و به ردیابی نحوه توزیع کالا بپردازد.
محلاتی با ابراز ناخرسندی نسبت به آن که در ابتدای طرح تنظیم بازار در سال جاری ،شرکتهای تعاونی نادیده گرفته شدهاند اظهار داشت: دولت می بایست در ستاد تنظیم بازار به این نتیجه برسد که از ظرفیت شرکتهای تعاونی که تعداد آنها نسبت به تمامی فروشگاه های زنجیره ای  بسیار بیشتر است استفاده کند.
وی خاطر نشان کرد: در فارس بیش ۴۰۰فروشگاه  تعاونی  مصرف در زیر مجموعه سه اتحادیه شامل  اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان ( اتما)، اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان دولت ( اسکاد) و اتحادیه مصرف شرکت های تعاونی کارگران ( امکان) در حال توزیع کالا با کمترین هزینه و بهترین کیفیت هستند که فرصت بالقوه و منحصربه فردی برای توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازار در سطح استان به شمار می رود.
دبیر اتاق تعاون فارس گفت: در حالی که شرکتهای تعاونی در حوزه کارگری، کارمندی، فرهنگیان و سایر حوزه های شغلی دارای اتحادیه و شرکت تعاونی مصرف هستند اما در توزیع کالاهای حمایتی و معیشتی و همچنین تنظیم بازار، شرکتهای تعاونی نادیده گرفته شدند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به آنکه در بدنه دولت به کارکرد شرکتهای تعاونی بیشتر اهمیت داده شود تاکید کرد: با تسری این رویکرد به جایگاه سیاستگذاری تنظیم بازار در کشور در تامین و توزیع کالا، دسترسی افراد به توزیع کالاهای مصرفی و کالاهای تنظیم بازار افزایش پیدا میکند و دولت می تواند طرح تنظیم بازار را بسیار راحت تر اجرا نماید.
محلاتی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بخش تعاون در حوزه توزیع، یک مطالبه عمومی تعاونگران است تا به این طریق بخشی از سهم ۲۵درصدی پیش بینی شده برای تعاون در اقتصاد محقق شود.