۴راهکار پیشنهادی رئیس اتاق تعاون برای مقابله تعاونی‌ها با تغییرات اقلیمی

۴راهکار-پیشنهادی-رئیس-اتاق-تعاون-برای-مقابله-تعاونی-ها-با-تغییرات-اقلیمی

رئیس اتاق تعاون ایران به مناسبت روز جهانی تعاون، راهکارهای ۴گانه ای را  در راستای مقابله تعاونیها با تغییرات اقلیمی، عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: مراسم نکوداشت روز جهانی تعاون، هر ساله با انتخاب موضوعی مشترک از سوی سازمان ملل متحد و اتحادیه بینالمللی تعاون (ICA) در تیرماه، توسط کشورهای مختلف جهان برگزار میشود. وی ادامه داد: هدف این گرامیداشت، افزایش آگاهی در مورد تعاونیها، برجسته کردن اهداف سازمان ملل متحد و نهضت بینالمللی تعاون، تاکید بر نقش نهضت تعاون در حل مسائل جوامع مختلف و نیز تقویت و گسترش مشارکت میان نهضت بین المللی تعاون است.

رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به شعار نقش تعاونیها در مقابله با تغییرات اقلیمی برای روز جهانی تعاون امسال،  راهکارهای ۴گانه ای را  در راستای مقابله تعاونیها با تغییرات اقلیمی، عنوان کرد. به گفته وی این راهکارها شامل لزوم  بازنگری کسب و کارهای تعاونی در شیوههای تولید، توزیع و ارائه خدمات در جهت کاهش انتشار آلایندههای زیست محیطی؛ ضرورت پرداختن به موضوعات زیستمحیطی و اهمیت محافظت از آن در فعالیتهای آموزشی در تعاونیها؛ ضرورت برگزاری رویدادها و ایجاد کمپینهایی در جهت آگاهیرسانی به تعاونیها در موضوع حفاظت از محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی و ترویج و تسهیل شکلگیری تعاونیها در حوزههای مرتبط با محافظت از محیط زیست همچون بازیافت، توسعه فضای سبز، احیای جنگلها و مراتع می شود.

این مقام مسئول با اشاره به شعار امسال روز جهانی تعاون، اظهار داشت: موضوع روز جهانی تعاون در سال ۲۰۲۰ “نقش تعاونیها در مقابله با تغییرات اقلیمی” تعیین شده است که مستقیما با سیزدهمین هدف از اهداف توسعه پایدار مرتبط است.

رئیس اتاق تعاون ایران ابراز داشت:  «تمدن صنعتی» اگرچه از بسیاری جهات برای انسان، پیشرفت، رفاه و آسایش را به همراه آورده است اما برای محیط زیست جهانی، نه تنها دستاوردی نداشته است، بلکه به عاملی برای تخریب و برهم زدن نظم زمین تبدیل شده است.  صنعتی شدن برای هر که و هر چه سودآور بود، برای محیط زیست و آب و هوا تاکنون، جز زیان و تخریب چیزی به همراه نداشته است.

وی افزود: اکنون با گذشت بیش از ۲ سده از حاکمیت صنعت بر جوامع، تغییرات اقلیمی (Climate Change) یا «گرمایش زمین» (Global Warming) چالشی جهانی و تهدیدی جدی برای محیط زیست و کرهی زمین به شمار میرود که به گفتهی کارشناسان این حوزه، عمدهترین دلیل آن شدت یافتن فعالیتهای صنعتی انسانها است. سرعت فعالیتهای انسانی تا جایی است که پدیدههای طبیعی حتی فرصت «خودپالایی» ندارند و وضعیتشان روز به روز در حال بدتر شدن است. افزایش درجهی حرارت زمین، ذوب شدن یخهای قطبی، بالا آمدن سطح آب های آزاد و بی نظمی در پدیدههای آب و هوایی از مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم در جهان محسوب میشوند.

عبداللهی با اشاره به شرایط اقلیمی ایران، خاطرنشان کرد: ایران نیز از این پدیده مخرب مستثنی نیست و افزایش ناهنجاریهای جوی نظیر بارشهای ناگهانی، وزش طوفانهای شدید، خشکسالی و افزایش دما چند سالی است که در برخی نقاط ایران به چشم میخورد. بارش برف در شهرهای جنوبی و مرکزی کشور پس از ۵۰ سال، سرمای شدید و بارش تگرگ در فصل شکوفهدهی درختان، بارش سنگین برف در استانهای شمالی کشور برخی از نشانههای بی نظمی در شرایط آب و هوایی است که به گفتهی اقلیمشناسان تکرار و تداوم آنها، نشان دهندهی وقوع پدیدهی تغییر اقلیم در این کشور است.

به گفته وی، این تغییرات آب و هوایی منجر به تحمیل خسارتهای اقتصادی بر زیرساختهای کشور و به ویژه بخش تولید کشاورزی میشود. نوسانات نامتعارف دمایی که یکی از نمودهای برجستهی پدیده تغییرات اقلیمی است و به تبع آن گرمازدگی و سرمازدگی محصولات کشاورزی یکی از ملموسترین پیامدهای تغییرات مذکور به شمار میرود؛ امری که به کرات در سالیان اخیر، باغداران و کشاورزان ایرانی آن را تجربه کردهاند و چه بسیار زیانهایی که به واسطه این پدیده متحمل شدهاند و حاصل دسترنج و تلاشهای آنها از بین رفته است.

رئیس اتاق تعاون با تاکید بر اینکه برای حل این پدیده مخرب زیستمحیطی که به طور مستقیم با کیفیت زندگی و رفاه بشر گره خورده است باید چارهای اندیشید، گفت: نقش بنگاههای اقتصادی در امر حفاظت از محیط زیست به دلیل نقشآفرینی آنها در تولید و ارائه خدمات در جوامع بسیار حائز اهمیت است. این موضوع برای کسب و کارهای تعاونی و نهضت جهانی تعاون به دلیل هویت، ارزشها و اصول منحصر به فرد خود که “توجه به جامعه” به عنوان اصل هفتم آنها تعریف شده است، دارای اهمیتی مضاعف است.

وی افزود:  توجه به محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی در نهضت تعاون ایران نیز به دو دلیل از اهمیتی به مراتب بالاتر برخوردار است. اول، اینکه در احادیث و روایات اسلامی به طور ویژه بر حفظ محیط زیست تأکید شده است؛ پیامبر اسلام(ص) فرمودند: از زمین حفاظت کنید به درستی که آن مادر شماست. و دوم اینکه بخش قابل توجهی از تعاونیها و اعضای نهضت تعاون ایران در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند و بنابراین تأثیرپذیری آنها و به تبع بخش تعاون ایران از تغییرات اقلیمی به مراتب بیشتر از سایر بخشها خواهد بود.

رئیس اتاق تعاون در توصیه به تعاونی ها و نهضت تعاون ایران، به مناسبت روز جهانی تعاون  و در جهت حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار، تصریح کرد: علاوه بر تاکیدات دینی و اخلاقی، اصول هفتگانه بینالمللی تعاون و به ویژه اصل هفتم آن یعنی “توجه به جامعه” که همانا روح تعاون است را سر لوحهی فعالیتهای خود قرار دهند.

رئیس اتاق تعاون ایران  با اشاره به چالش های ایجادشده ناشی از ویروس کرونا برای سلامتی بشر و کسب و کارها، ابراز داشت: به مصداق آیات شریفه قرآن که در هر شرّی، خیری نهفته است، شیوع این ویروس فرصتی برای محیط زیست و زمین برای تنفس و کاهش انتشار گازهای گلخانهای و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی بود.