استفاده شرکت‌های تعاونی از معافیت‌های مالیاتی در گرو آگاهی از قوانین است

استفاده-شرکت-های-تعاونی-از-معافیت-های-مالیاتی-در-گرو-آگاهی-از-قوانین-است

دبیر اتاق تعاون فارس ضمن ابراز نگرانی از آسیبهای ناشی از شیوع بیماری کرونا بر شرکتهای تعاونی و حاکم شدن فضای رکود بر فعالیتهای اقتصادی خواستار اتخاذ تمهیدات و اعمال حمایتهای ویژه از بخشهای مختلف اقتصادی از جمله شرکتهای تعاونی شد و پیشنهاد داد: سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه از بهمنماه ۱۳۹۸ تا حداقل پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و نیز پرداخت بدهی معوقه مالیات بر ارزش افزوده قبل از این تاریخ را به مدت هشت ماه استمهال نماید.

به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون فارس، مجتبی محلاتی همچنین به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم اشاره و اظهار کرد: این لایحه دارای ایراداتی است از جمله براساس تبصره 3 شرط قبول هزینه های بالاتر از ۵ میلیون تومان منوط به ارائه تراکنش بانکی است در حالی که اگر زمان رسیدگی ماموران مالیاتی هزینه انجام شده در تعهد مودی برای سال بعد باقی بماند، غیر قابل قبول بوده و باید ۲۵ درصد آن به عنوان مالیات پرداخت شود که این تبصره مغایر بند ۲۶ماده ۱۴۸نیز هست و در اصلاحیه به آن توجه نشده است.

این دانشآموخته دکترای حقوق با بیان اینکه در ماده ۱۴۸ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به برخی هزینه های تحقق یافته از جمله کاهش ارزش موجودی ها و سرمایه گذاری ها توجه نشده است، پیشنهاد داد که ماده ۱۴۸ و بندهای آن به طور دقیق و کامل مورد بررسی دوباره قرار گیرد.
دبیر اتاق تعاون فارس به ضرورت توجه به قوانین مالیاتی برای استفاده از معافیتها تاکید و اظهار کرد: با همکاری سازمان امور مالیاتی فارس کارگاه آموزشی امور مالیاتی ویژه مدیران شرکتهای تعاونی برگزار میشود.

محلاتی با اشاره به تاکید سازمان امور مالیاتی بر اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 31 تیرماه 1394 اظهار کرد: اتحادیهها و شرکت های تعاونی توجه داشته باشند که اصلاحیه ماده 97 مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد سال 1398 آنان میباشد که باید اظهارنامه مالیاتی خود را براساس رویکرد جدید و با رعایت قانون و مقررات مربوطه و با توجه به مدارک قابل استناد تنظیم کنند.

وی با بیان اینکه طبق قوانین مالیاتی شرکتهای تعاونی مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود، گفت: شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان است و با توجه به امکان استفاده سازمان امور مالیاتی از کلیه اطلاعات بانکها، گمرک و غیره ضروری است اظهارنامه شرکتهای تعاونی با اطلاعات بانکی وگمرکی و دفاتر آنها همخوانی داشته باشد.

دبیر اتاق تعاون فارس به ضرورت توجه به قوانین مالیاتی که شرکت های تعاونی باید بدانند اشاره و اظهار کرد: شرکتهای تعاونی برای داشتن شفافیت مالی و جلوگیری از دردسرهای مالیاتی در مهلت قانونی که تا پایان اسفندماه است، دفاتر تجاری خود را تکمیل و برای پلمپ آن اقدام نمایند.

0 نظر

برای ثبت نظرات با نام کاربر خود وارد سایت شوید