معرفی کمیسیون بانوان

این کمیسیون با حضور بانوان متخصص در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، فرش و صنایع دستی، گردشگری فناوری اطلاعات، رونق تولید و بازاریابی و می‌توان گفت در تمام بخش‌های تخصصی اتاق از افراد تحصیلکرده و توانمند به لحاظ ارتقاء سطح دانش و تکنولوژی در عرصه‌های مختلف فعالیت بانوان استفاده نموده و از کمیسیون‌های فعال و مطالبه‌گر در جهت رفع مشکلات و موانع مختلف اعضای خود می‌باشد