معرفی کمیسیون تامین،توزیع و مصرف

بخش مصرف شاهرگ حیاتی فعالیت‌های جوامع بشری می‌باشد، کمیسیون‌های تامین نیاز و مصرف از جمله کمیسیون‌هایی هستند که با همکاری اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مصرف در راستای تامین و توزیع عادلانه کالاهای اساسی مصرف اعضای خود می‌پردازند و از شرایط بحرانی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه توزیع مناسب اقلام پرمصرف آحاد جامعه داشته باشند.

در این کمیسیون نظارت بر نحوه توزیع مناسب کالاهای اساسی، تعیین قیمت کالا و سایر موارد مرتبط انجام می‌شود و مانند سایر کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون، موارد و مشکلات اعضا نیز تا حصول نتیجه پیگیری و دنبال خواهد شد