معرفی کمیسیون حمل و نقل

حمل و نقل موتور محرک فعالیت‌های اقتصادی است و می‌توان به جرات گفت عدم فعالیت‌های منظم این بخش به صورت روزانه، می‌تواند به اقتصاد و سایر بخش‌های وابسته آن ضربه مهلکی وارد نماید؛ از این رو اتاق تعاون استان فارس در این کمیسیون با استفاده از مجرب‌ترین افراد به بررسی مشکلات، احصاء و رفع موانع می‌پردازد و مشکلات بسیار زیادی از طریق این کمیسیون برای مخاطبین آن حل و فصل می‌گردد.