معرفی کمیسیون صنایع دستی و گردشگری

یکی از کمیسیون‌های کارآمد و فعال اتاق تعاون استان فارس، کمیسیون تخصصی فرش دستباف و صنایع دستی و گردشگری می‌باشد. این کمیسیون که متشکل از تعاونی‌ها و فعالان بخش صنایع دستی، فرش و گردشگری می‌باشد در جلسات خود به ارائه طرح‌های جذاب در حوزه‌های تخصصی خود پرداخته و در صورت تصویب، برنامه‌ریزی‌های عملیاتی آن انجام می‌شود؛ در بخشی دیگر اگر اعضای کمسیون مشکلاتی در حوزه‌های سه گانه فوق داشته باشند با ارائه این مسائل و مشکلات به شکل مکتوب به کمیسیون، موارد از این طریق تا حصول نتیجه پیگیری و دنبال خواهد شد.