معرفی کمیسیون صنعت،معدن و تجارت

از اهم وظایف کمیسیون تخصصی توسعه تجارت، هم‌افزایی و برگزاری جلسات منظم و متوالی بین فعالان اقتصادی بخش تعاون و سایر بخش‌های استان می‌باشد، این کمیسیون که از فعال‌ترین کمیسیون‌های اتاق تعاون فارس می‌باشد، سالانه حجم وسیعی از مشکلات اداری، بیمه‌ای، فنی، دارایی، قوانین کار و سایر موارد مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت را پیگیری و دنبال می‌نماید