معرفی کمیسیون مسکن و خدمات فنی مهندسی

یکی از حوزه‌های بسیار مهم بخش تعاون، خدمات فنی و مهندسی ساختمان و تعاونی‌های مسکن می‌باشند، تعاونی‌های مسکن به صورت مداوم به خدماتی از قبیل آموزش‌های تخصصی اداری، فنی، حقوقی و سایر بخش‌های مرتبط نیازمندند؛ همچنین مسائل و مشکلاتی از قبیل اخذ مجوز ساخت و ساز، پروانه اصولی و سایر موارد دیگر که با مراجعه اعضا به کمیسیون و طرح مشکلات، پیگیری های لازم توسط کمیسیون تا حصول نتیجه دنبال می‌شود