معرفی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی

این کمیسیون که متشکل از متخصصین و صاحب نظران زیر مجموعه های متنوع کشاورزی از جمله دامپروری ، شیلات و پرورش آبزیان ، پرورش طیور ، باغداری و غیره میباشد. در جلسات دو هفته گانه خود به بررسی مساِیل و مشکلات در حوزه ی تولید ،برگزاری نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی ، به روز رسانی فعالیت های واحد هالی صنعتی ، کشاورزی ، مطالعات و پژوهش و پی گیری امور مالیاتی و مشکلات ارجاع شده به مجموعه می پردازند و تازه های بخش را برای دانش اجرایی مجموعه به اشتراک میگذارند ، در حوزه ی صنایع غذایی نیز موارد فوق و موارد مشترک حوزه های کشاوری و صنایع غذایی به صورت جداگانه و مستقل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.