معرفی خدمات حسابرسی

واحد خدمات مالی و حسابرسی

یکی از موارد مهم مجموعه های حقوقی به ویژه تعاونی ها امور مالی و حسابرسی می باشد چراکه هیئت مدیره و بازرس باید سالانه در مجامع عمومی و فوق العاده صورت های مالی فعالیت های خود را به صورت شفاف به مجمع ارائه نمایند. برهمین اساس ممکن است برخی اتحادیه ها و تعاونی ها آنگونه که لازم است از موارد مالی و حسابرسی اطلاع تخصصی نداشته باشند و این امر باعث مشکلات عدیده ای برای مجموعه ایشان گردد، لذا اتاق تعاون استان فارس با بهره گیری از مجرب ترین کارشناسان حوزه مالی و حسابرسی این نیاز را رفع نموده و آماده ارائه خدمات در این بخش به اتحادیه ها، تعاونی ها و شرکت ها می باشد

 

واحد مشاوره مالی و مالیاتی و ثبت اظهارنامه های مالیاتی

اظهار صحیح و به موقع صورت های مالی یکی از ضرورت های شرکت ها و تعاونی ها می باشد. در واحد مشاوره مالی و اظهارنامه های مالیاتی، نحوه جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز جهت ارائه به اداره امور مالیاتی، تاریخ ثبت اظهارنامه و همچنین درصورت نیاز انجام امور فوق توسط واحد مذکور در دستور کار می باشد