فراکسیون حکمرانی تعاون و اقتصاد مردمی در مجلس تشکیل و مجید انصاری به عنوان رییس این فراکسیون تعیین شد

فراکسیون-حکمرانی-تعاون-و-اقتصاد-مردمی-در-مجلس-تشکیل-و-مجید-انصاری-به-عنوان-رییس-این-فراکسیون-تعیین-شد

به گزارش خبر گزاری خانه ملت فراکسیون حکمرانی تعاون و اقتصاد مردمی در مجلس شورای اسلامی تشکیل و مجید انصاری به عنوان رئیس این فراکسیون تعیین شد .

رسول فرخی میکال به عنوان نائب رئیس ، خلیل بهروزی فر و علی بابائی کار نامی دبیر اول و دوم و علی رضایی سخنگوی این فراکسیون تعیین شدند.