سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور در حد وعده مانده است

سهم-۲۵-درصدی-بخش-تعاون-از-اقتصاد-کشور-در-حد-وعده-مانده-است

دبیراتاق تعاون فارس گفت: حوزه مظلوم و مهجور تعاون باید از شعارزدگی خارج شود و شاهد شکوفایی این حوزه که قرار بود چرخ ۲۵ درصد اقتصاد را تا پایان برنامه ششم بچرخاند باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مجتبی محلاتی با بیان اینکه تجمیع سرمایههای خرد مردمی و سازماندهی منابع انسانی، اصلیترین کارکردتعاونیهاست خاطر نشان کرد: در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روشی کارآمد برای مردمیسازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می شود اما در ایران با وجود تاکیدات دینی، این حوزه مورد غفلت واقع شده است و تنها شاهد شعارهایی برای رونق بخش تعاون هستیم که هیچگاه محقق نشده است.
وی با یادآوری اینکه در ایران قوانین حوزه تعاون قوانین مترقیست اما در حوزه اجرا ضعف های جدی وجود دارد. ادامه داد: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاستهای کلی بخش تعاونی، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سند توسعه بخش تعاون و دهها سند سیاستی موجود در کشور بر حمایت همهجانبه از توسعه بخش تعاونی در کشور تاکید کردهاند اما همه این موارد در حد نوشتار باقی مانده است.
دبیر اتاق تعاون فارس تاکید کرد: انتظار می رود در دولت آینده، اگر قرار است برنامه ویا سندی در حوزه تعاون به تصویب برسد قبل از نگارش، فعالان بخش تعاون به مشورت گرفته شوند تا الزامات و زیرساختهای تحقق هر سند وبرنامه مشخص شود وبا در نظر گرفتن واقعیتها، آن برنامه و سند مصوب گردد.
وی تصریح کرد: نمیتوان با یک چرتکه، سهم۲۵ درصدی برای بخش تعاون در نظر گرفت بدون آنکه وظایف هر دستگاه و نهادی همچون بانکها برای تحقق این مهم مشخص شود.
وی با انتقاد از اینکه ۵سال از اتمام برنامه پنجم توسعه می گذرد اما هیچگاه مقصران عدم تحقق سهم بخش تعاون از اقتصادموردسوال قرار نگرفتند.افزود:چنانچه هر سال برنامه های توسعه و وضعیت وعده های داده شده در آن برنامه مورد ارزیابی قرار میگرفت شاید بخش تعاون به جایگاه نامناسب فعلی نمیرسید که سهمش با وجود میلیونها تعاونگر در کشور به ۱۰درصد هم نرسد.
وی گفت: کل بضاعت بخش تعاون از اقتصاد کشور، بانک توسعه تعاون با توان اندک و صندوق توسعه تعاون با تنی نحیف است. قطعا با دستان خالی و بدون حامی نمیتوان انتظار رشد بخش تعاون را داشت.
محلاتی با اشاره به اینکه بخش تعاون مردمی ترین حوزه اقتصادی است بیان داشت: اگر قرار است اقتصاد از دولتی بودن خارج شود بهترین مسیر بخش تعاون است که سرمایه های خرد واندک مردم را تجمیع می کند و فعالیتهای اقتصادی موثری را با تکیه بر نظارت مردم قادر به انجام است تا این سرمایه های اندک یک روز به سمت بازار خودرو، طلا، سکه، ارز و … ویکروز دیگر به سمت بورس و ارز دیجیتال نرود و روزانه هزاران نفر را به خاکسیاه ننشاند.
دبیر اتاق تعاون فارس ادامه داد: همچنین در مشکلات فعلی اقتصاد همچون بحران مسکن، بخش تعاون در صورت ارایه مشوقهای حمایتی، می تواند با استفاده از سرمایه های اندکمردمرا خانه دار کند. اما چه کنیمکه هر روز قوانین حمایتی از بخش تعاون آب می رود که از انجمله می توان به عدم اختصاص زمین رایگان و ارزان قیمت از سوی دولت به شرکتهای تعاونی اشاره کرد. همچنین در توزیع کالاهای اساسی، که مشکل بزرگ این روزهای اقتصاداست اگر همچون دورانجنگ، به تعاونگران سپرده می شد تلاطمهای فعلی اقتصاد را شاهد نبودیم.
وی بخش تعاون، را اسلامی ترین و مردمی ترین نوع اقتصاد دانست که خود همتامین کننده سرمایه است و هم مجری طرح های اقتصادی. ضمن انکه اعضای شرکتهای تعاونی آن هم خود ناظرین برنامه های هر شرکت تعاونی هستند و نیاز به نظارتهای هزینه بر وپرحاشیه ندارند.
وی از دولتمردان درخواست کرد : دستان بخش تعاون، را بگیرید انها را حمایت کنید تا بتوانند با سرعت دوچندانی اقتصاد راکد وکم رمق کشور را رونق ببخشند، اشتغال آفرینی کنند و این اقتصاد رانتی را مردمی وعدالت محور کنند.