معرفی کمیسیون رونق تولید و بازاریابی

این کمیسیون متشکل از فعالان بخش تولید ازجمله افراد با تجربه بازار کار، تعاونی‌های تخصصی و اساتید دانشگاه می‌باشد که در زمینه‌های راه‌اندازی و توسعه تولید فعالیت‌هایی در قالب طرح‎‌های تولیدی تا مشاوره در راه‌اندازی و مشاوره حین تولید و بررسی موارد و مشکلات تعاونی های فعال در این دوره و انعکاس آن به مراجع ذیربط از جمله هیئت مدیره اتاق، شورای گفتگو، کارگروه رفع موانع تولید و سایر بخش‌ها و پیگیری تا حصول نتیجه می‌باشد.