معرفی خدمات کارت بازرگانی

 

 

مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

  ۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.

 ۲- اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها. (برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمایید (

 ۳- ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها باشد، الزامی است. ارائه یک برگ کپی اظهارنامه که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها باشد، الزامی است.

 ۴- اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن 1 ماه بیشتر نگذشته باشد.

 ۵- فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضای مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)

 ۶- اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم.

 ۷- روزنامه رسمی تأسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد. (برابر اصل شود.)

 ۸- اصل کارت ملی مدیرعامل (در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد) (برابر اصل شود.)

 ۹ - 2 قطعه عکس (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی 4*3 و با پشت زمینه سفید)

 ۱۰- اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) (برابر اصل شود.)

۱۱- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان (برابر اصل شود.) تبصره: متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد، از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.

۱۲- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

 ۱۳- اصل گواهی بانک مبنی بر تأیید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب.

 ۱۴- ارائه و برابر اصل از مدارک ذیل جهت احراز مالکیت: الف: کپی برابر اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی. ب:کپی برابر اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی. ج: کپی برابر اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

 ۱۵- درخواست کتبی هیئت مدیره ( صاحبان امضاء)

 ۱۶- مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی

۱۷- کد اقتصادی جدید و یا ارائه تأییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور.

 18- کپی برابر با اصل شرکت نامه رسمی

 19- تقاضانامه ثبت شرکت های تعاونی

 تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

 تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است. تذکر

 3: کلیه مدارک برابر اصل گردد. تذکر

 4: متقاضیان محترم در انتخاب رشته فعالیتهای خاص در زمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد، زیرا تنها واردات در چارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود و برای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد. تذکر

5: تکمیل فرم مشخصات بازرگانی (فرم شماره یک و پنج) و فرم مشخصات حقوقی بصورت فارسی و لاتین (فرم شماره چهار